ŽIVOT JAKO DOBRODRUŽSTVÍ POZNÁNÍ.

Naše cesta životem má být zajímavá, naplňující, užitečná i zábavná. Co pro to můžeme udělat? Co neděláme správně? Co nám chybí k naplnění našich představ? K využití všech našich schopností? 

Život je pohyb, stálé hledání, změny a reakce na ně, a proto se musíme naučit pohybovat v jeho rytmu. 

  • Hledej nové cíle.
  • Překonávej překážky.
  • Buduj nové vztahy.
  • Upevňuj svá rozhodnutí.
  • Vyjasňuj pořadí svých hodnot.
  • Žij ve svém čase.

Pomůžeme vám vyřešit krizové situace ve vztazích či v zaměstnání, objevit nové zájmy, zhodnotit předchozí události nebo najít ztracenou chuť do života. Někdy se zdá, že žádné problémy vlastně nemáte, ale  všechny dobré pocity zmizely z vašeho všedního dne. I v tomto případě je dobré  něco změnit a i tehdy se nás můžete dotázat na nápady k řešení.

Začněte s pomocí a dál už to zvládnete sami. 

Nabízíme: nácvik řešení situací, postupy k dosažení vytyčených cílů, posilování sebevědomí

KONZULTACE

Na schůzku se objednejte pomocí přihlašovacího protokolu. 
Můžete také žádat písemnou konzultaci.

Copyright © 2017
Vztahy a kariéra
All rights reserved


Facebook - Vztahy a kariéra